Rensning af vådområde

Vådområder

Naturpleje er en betegnelse, som bliver brugt i forbindelse med en aktiv indsats, der har til formål enten at forbedre eller bevare forskellige naturtypers biologiske mangfoldighed eller værdi.
Der findes overordnet set to forskellige typer naturpleje; førstegangspleje og vedligeholdelsespleje.

Førstegangspleje har til formål at pleje de områder eller arealer, der har været uden drift i en længere periode. Den vedligeholdende pleje er den drift, der skal til for at kunne bevare den ønske naturtilstand.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information om virksomheden og vores services indenfor vådområder.